Equivalente spanning  tonen in RFEM


In RFEM is het mogelijk om de equivalente spanningen (Von Mises) te berekenen voor staven, vlakken of Solids. Voor het berekenen van de equivalente spanningen in voor staven, de add-on module RF-STEEL noodzakelijk.Von mises equivalente spanningen in staven,vlakken en solids in rekensoftware RFEM


In bovenstaand plaatje is duidelijk te zien dat voor de drie constructietypes de spannings resultaten ongeveer gelijk zijn. Bij het Solid-model en het model bestaand uit vlakken is de problematiek duidelijk met betrekking tot de inleiding van de dwarskracht naar het steunpunt zichtbaar.


Bij NAVIGATOR > Resultaten > Staven/vlakken/Solids kan de gebruiker de equivalente spanningen selecteren.resultaten instellingen spanningen von mises spanningen in RFEM