Equivalente spanning  tonen in RFEM


In RFEM is het mogelijk om de equivalente spanningen (Von Mises) te berekenen voor staven, vlakken of Solids. Voor het berekenen van de equivalente spanningen in voor staven, is de add-on Spanning-/Rek Berekening noodzakelijk.
In bovenstaand plaatje is duidelijk te zien dat voor de drie constructietypes de spannings resultaten ongeveer gelijk zijn. Bij het Solid-model en het model bestaand uit vlakken is de problematiek duidelijk met betrekking tot de inleiding van de dwarskracht naar het steunpunt zichtbaar.


Bij 'Navigator - Resultaten' > Staven/vlakken/Solids kan de gebruiker de equivalente spanningen selecteren.