In RFEM is het mogelijk om de equivalente spanningen (Von Mises) te berekenen voor staven, vlakken of Solids. Voor het berekenen van de equivalente spanningen is voor staven, de add-on module RF-STEEL noodzakelijk.
In bovenstaand plaatje is duidelijk te zien dat voor de drie constructietypes de resultaten ongeveer gelijk zijn. Bij de Solid en de model bestaand uit vlakken is duidelijk de problematiek met betrekking tot de inleiding van de dwarskracht naar het steunpunt zichtbaar.


Bij NAVIGATOR > Resultaten > Staven/vlakken/Solids kan de gebruiker de equivalente spanningen selecteren.