RFEM modellen inlezen in IDEA RCS met IDEA Designer ( IDEA versie 10)


Het is mogelijk om bijvoorbeeld ResultBeams (resultaatstaven) van RFEM in IDEA RCS in te lezen, zodat je bijvoorbeeld van een betonnen landhoofd bestaand uit Solids een doorsnedecontrole kunt uitvoeren volgens de Eurocode 2.


Betonnen landhoofd


De ResultBeam(resultaatstaaf) van RFEM toont de snedekrachten zoals deze zijn geïntegreerd op basis van de verplaatsingen in de Solids binnen het aangegeven gebied van het landhoofd.

Betonnen landhoofd gemodelleerd met Solids in RFEM
Dwarskrachtenlijn betonnen landhoofd in RFEM Solid


Dwarskrachtenlijn in RFEM op basis van de ResultBeam (resultaatstaaf) van het landhoofd.


Via IDEA Designer wordt vervolgens het RFEM 5 bestand ingelezen. 


IDEA Designer import dwarskrachtenlijn


De snedekrachten kunnen in de afgewikkelde modus voor alle snedekrachten tegelijkertijd bekeken worden.Snedekrachten Betonnen landhoofd in IDEA RCSMomenten en dwarskrachtenlijn in IDEA Designer van een deel van het landhoofd.


Via de betonberekening 1D van IDEA Designer kan de gebruiker de doorsnede direct afwapenen en controleren of via RCS gedetailleerd afwapenen en controleren.
Betondoorsnede met dwarskrachtwapeing en beugelwapening

Beugelwapening IDEA StatiCa