Het is mogelijk om bijvoorbeeld ResultBeams van RFEM in IDEA RCS in te lezen, zodat je bijvoorbeeld van een betonnen landhoofd bestaand uit Solids een doorsnedecontrole kunt uitvoeren volgens de Eurocode 2.


Betonnen landhoofd


De ResultBeam van RFEM toont de snedekrachten zoals deze zijn geintegreerd op basis van de verplaatsingen in de Solids binnen het aangegeven gebied van het landhoofd.

Betonnen landhoofd

Dwarskrachtenlijn in RFEM op basis van de ResultBeam van het landhoofd.


In IDEA Designer wordt vervolgens het RFEM 5 bestand ingelezen. 
De snedekrachten kunnen in de afgewikkelde modus voor alle snedekrachten tegelijkertijd bekeken worden.

Momenten en dwarskrachtenlijn in IDEA Designer van een deel van het landhoofd.


Via de betonberekening 1D van IDEA Designer kan de gebruiker de doorsnede direct afwapenen en controleren of via RCS gedetailleerd afwapenen en controleren.