Belastinggevallen inclusief belastingen kopiëren in RFEM / RSTAB

In RFEM / RSTAB kun je belastinggevallen inclusief belastingen kopiëren. Ga in de 'Navigator - Gegevens' naar 'Belastinggevallen & -combinaties' > 'Belastinggevallen' > RECHTERMUIS klik op het van toepassing zijnde belastinggeval en selecteer 'Kopieer belastingsgeval(len)' ...