Betonnen staafwerkmodellen tonen in RFEM


In RFEM kan men staafwerkmodellen in wanden of schijven berekenen. Hiervoor dient men eerst het stijfheidstype van het vlak te wijzigen in 'Zonder membraantrek' (die betekent zonder trekspanning).



RFEM rekent vervolgens fysisch niet-lineair de betonwanden en schijven uit. Indien er een goed model is gemaakt met de inwendige trekstaven die de aanwezige wapening modelleren, dan is het mogelijk om na het beëindigen van de succesvolle berekening de trajectoriën van de snedekrachten/spanningen in het vlak te tonen. (spanning alpha)