Instellingen voor controle op boutafstanden in IDEA Connection


In de norminstellingdialoog kan de gebruiker de afstand tussen de bouten en de afstand tussen de bouten en de rand ingeven. De standaardwaardes zijn 2.2 en 1.2. De afstand is een veelvoud van de boutdiameter (en de grootte van het boutgat). IDEA Connection gebruikt deze instelling om het eindige elementennet dat ten grondslag ligt aan de bepaling van de krachtswerking in de verbinding te maken.
Eindige elementennet rondom de boutgaten in een kopplaat:
Wordt de afstand tot de rand te klein dan kan er geen speciale netverfijning rondom het boutgat gemaakt worden en volgt er een foutmelding.