Theoretische achtergrond van IDEA RCS


Zie de bijgesloten documenten. 

Hier vindt u een verwijzing naar een uitgebreide theoretische achtergrond (engels) van de beton rekenmodule IDEA RCS


Deel 1:


Algemeen: Liggers, stroken en drukstaven


Deel 2:


Algemeen: 2D - elementen