Deactiveren van objecten (staven, steunpunten, e.d.) in RFEM / RSTAB


In RFEM / RSTAB kun je per belastinggeval of -combinatie een andere stijfheidsmatrix gebruiken. Hierdoor kun je per belastinggeval of -combinatie bepaalde objecten (staven, vlakken, steunpunten, e.d.) in de stijfheidsmatrix weglaten tijdens de berekening van het geval cq. combinatie.


Ga naar belastinggevallen en -combinaties en druk op [Deactiveren]


Objecten deactiveren in belastinggevallen en belastingcombinaties in constructiesoftware RFEM


In het derde tabblad kun je de specifieke, te deactiveren objecten selecteren/aangeven:Objecten deactiveren in belastinggevallen en belastingcombinaties in constructiesoftware RFEM


Wil je dus van een bestaande belastingcombinatie bijvoorbeeld een staaf weglaten. Kopieer dan de combinatie en pas de bovenstaande stappen toe. Van beide belastingcombinatie kun je ook een omhullende resultaatcombinatie maken van het type OR (of BC1 of BC2) om de omhullende snedekrachten/vervormingen/reactiekrachten (MIN/MAX) te bekijken.