Deactiveren van objecten (staven, steunpunten, e.d.)


In RFEM / RSTAB kun je per belastinggeval of -combinatie een andere stijfheidsmatrix gebruiken. Hierdoor kun je per belastinggeval of -combinatie bepaalde objecten (staven, vlakken, steunpunten, e.d.) in de stijfheidsmatrix weglaten tijdens de berekening van het geval cq. combinatie.


In RFEM / RSTAB dien je hiervoor een 'Constructiewijziging' aan te maken en per belastinggeval / -combinatie toe te passen.


Ga naar belastinggevallen en -combinaties en maak een nieuwe 'Constructiewijziging'.
In het tabblad 'Deactiveer Objecten' kun je de specifieke, te deactiveren objecten selecteren/aangeven:Wil je dus van een bestaande belastingcombinatie bijvoorbeeld een staaf weglaten. Kopieer dan de combinatie en pas de bovenstaande stappen toe. Van beide belastingcombinatie kun je ook een omhullende resultaatcombinatie maken van het type OR (of BC1 of BC2) om de omhullende snedekrachten/vervormingen/reactiekrachten (MIN/MAX) te bekijken.