Zelf dimensioneren van doorsnedes van componenten in IDEA Connection


Wanneer de Profiel doorsnedes niet standaard zijn kunnen profielen gedefinieerd worden door de doorsnedes te definiëren in IDEA Connection.


In versie 9 kun je door de grijze symbolen te gebruiken een profieldoorsnede kiezen ( grijze Plus) of wijzigen (Pen symbool)

Daarna krijg je topologie keuze matrix te zien, waarin je een profiel kunt kiezen.  

Zelf definieren van profieldoorsnedes in rekensoftware van IDEA Connection

Je kunt nu een profiel kiezen of aanpassen ( De iconen met dimensies geven aan dat je deze zelf kunt opmaken)Doorsnedes aanpassen in rekensoftware IDEA Connection

Het zelf samenstellen van een profiel met behulp van platen is ook mogelijk.


Doorsnede algemene staaldoorsnede in rekensoftware voor verbindingen IDEA Connection


Doorsnede algemene staaldoorsnede in rekensoftware voor verbindingen IDEA Connection


Let daarbij goed op  de positionering en afmetingen van de verschillende platen.


Overlap is niet altijd wenselijk, beter is het om te vermijden. 


(Met overlap -->Doorsnede wordt niet gegenereerd)

complexe profieldoorsnede maken in verbindingenprogramma IDEA Connection

(zonder overlap --> werkt wel)

complexe profieldoorsnede maken in verbindingenprogramma IDEA Connection


Klik op Genereer (genereer mesh) 

en klik op Oke.