Wanneer de Profielen niet in de library staan kunnen profielen gedefinieerd worden door de doorsnedes te definieren in Idea connection.Deze profielen kunt u zelf definiëren op de volgende 2 methodes: 


Methode 1) De eenvoudigste manier is het definieren van profielen in het project zelf :


Stap 1:  Selecteer 'voeg een nieuw onderdeel in'Stap 2 : Selecteer gewenst profieldoorsnede met te wijzigen dimensies.Stap 3: Hernoem en definieer doorsnede:

Methode 2) Het zelf samenstellen van een profiel, deze kunnen lokaal opgeslagen worden en hergebruikt worden in nieuwe projecten.


Stap 1)  Selecteer 'voeg een nieuw onderdeel in'


Stap 2 ) selecteer 'Algemene staaldoorsnede'


Stap 3) 'Selecteer nieuw element'


Stap 4 ) Definieer element.


Stap 5: Profiel opslaan. 
Ik heb 2 bestanden toegevoegd voorbeeld van de profielen zelf.


Deze kunnen lokaal opgeslagen worden en geïmporteerd worden.


Stap 1 ) selecteer 'voeg nieuw onderdeel toe:


Stap 2 ) Selecteer 'Algemene staaldoorsnede.
Stap 3 : Selecteer '...van bestand'
Methode 3: Geheel vrije vorm genereren/samenstellen.


Het zelf samenstellen van een profiel met behulp van platen is ook mogelijk.


Let daarbij goed op  de postionering en afmetingen van de verschillende platen.


Overlap is niet altijd wenselijk, beter is het om te vermijden. 


(Met overlap --> werkt niet)


(zonder overlap --> werkt wel)


Klik op Genereer (genereer mesh) 

en klik op Oke.