In versie 7 en hoger wordt de stijfheid op de volgende wijze berekend:


We laten het voorbeeld zien aan de hand van een voorbeeld van de boek Knopen van Bouwenmetstaal.


Een knoop kan bestaan uit meerdere staven. IDEA Connection dient te weten voor welke staaf een stijfheidsberekening/moment-krommings diagram gemaakt dient te worden.


Ga hiervoor naar Projectonderdelen en kopieer de te onderzoeken verbinding.
Zet het berekeningstype van de verbinding op Stijfheid door op het vlakje 'Spanning, rek' te klikken.
Ga naar Gemetrie in het menu en stel de staaf in via [Berekende staaf]. In het voorbeeld 'Ligger rechts'. 

Ga naar controle en druk op berekenen. Het moment/krommingsdiagram en de tabel voor de stijfheden (kromming/axiaal vervorming) wordt berekend.Druk op rotatiestijfheid om het diagram te zien.
In de tabel is de klassificatie te zien: scharnieren, star of flexibel. In het diagram is o.a. het maximale moment Mj,Rd af te lezen.


Voor een uitleg van de tabel en het diagram zie:


https://support.msc-engineering.nl/solution/articles/8000046596-uitleg-grafiek-van-de-moment-rotatie-diagram-van-idea-connection-bij-stijfheidsberekening-


Voor een webinar over stijfheidsberekening in IDEA Connection


https://www.ideastatica.com/webinars/calculation-of-steel-connection-stiffness-reinvented/