Rapport naar DXF export vanuit IDEA connection


Vanuit IDEA kunnen DXF's geexporteerd worden van de werkplaatscomponenten

Alle onderdelen die dus specifiek gemaakt moeten worden.


Indien het rapport gemaakt is dan :

- materiaalstaat selecteren in de navigator 

- 'voeg afbeeldingen toe' selecteren

Dan wordt de 'Exporteer naar DXF' functie beschikbaar


In het volgende menu is kiesbaar wat er precies meegenomen wordt in de DXF output.