Uitleg werkplaatsbewerking 'verschoven kopplaat' bij liggers van verschillend formaat in IDEA Connection


De verschoven kopplaat functionaliteit van IDEA Connection kan gebruikt worden om staven van ongelijk formaat  aan elkaar te koppelen.


Zie bijgaand voorbeeld.


 

Voor een verstijver over de lengte van de kleine ligger:


Voor een verstijver over de lengte van de hoogste ligger.Resulterend in: