Uitleg werkplaatsbewerking 'kopplaat' bij liggers van verschillend formaat in IDEA Connection


De kopplaat functionaliteit van IDEA Connection kan gebruikt worden om staven van ongelijk formaat aan elkaar te koppelen.


Zie bijgaand voorbeeld : 

3 liggers waarvan 1 doorgaand en 2 kleinere liggers met kopplaat.
Bij direct tegenoverliggende kopplaten levert dit een onrealistische situatie op De kopplaat functionaliteit heeft een standaard boutgroep functie die uitgeschakeld kan worden door te kiezen voor 'gelast' als verbindingstype en deze vervolgens uit te zetten voor de platen in het 'lassen -menu'.

De kopplaat zit nu wel vast aan de kleine ligger maar nog niet aan de doorgaande grote ligger. (geen bouten en geen lassen)

 Met een aparte boutgroep door de verschillende onderdelen, worden deze  aan elkaar gezet. In dit geval 3 platen 

(kopplaat 1, lijf van HEA500 en kopplaat 2)


De raveling van de liggers moet natuurlijk ook meegenomen worden: