Aanpassen en instellen van de grafische eigenschappen van objecten in RFEM

Elk object in RFEM heeft in principe zijn eigen grafische eigenschappen. Deze kunnen door de gebruiker individueel aangepast worden. Klik met de rechtermuistoets op het aan te passen object en selecteer <Weergave eigenschappen>.

Of klik de rechtermuistoets ergens in het hoofdscherm. 

Weergave eigenschappen aanpassen in rekensoftware RFEM


RFEM gaat dan automatisch naar de eigenschappen van het object in het Weergave eigenschappen dialoogvenster.

Grafische eigenschappen aanpassen in rapport en hoofdscherm in rekensoftware RFEM


Je kunt bijvoorbeeld de positie van de last t.o.v. het object aanpassen.

Dit is in dit voorbeeld ‘Uitlijning / Positie/grootte’. 

Grafische eigenschappen in rapport en hoofdscherm in rekensoftware RFEM