Aanpassen en instellen van de grafische eigenschappen van objecten

Elk object in RFEM heeft in principe zijn eigen grafische eigenschappen. Deze kunnen door de gebruiker individueel aangepast worden. Klik met de rechtermuistoets op het aan te passen object en selecteer 'Weergave Eigenschappen...'

Of klik de rechtermuistoets ergens in het hoofdscherm. 


RFEM gaat dan automatisch naar de eigenschappen van het object in het 'Beeldscherm eigenschappen' dialoogvenster.Je kunt bijvoorbeeld de positie van de last t.o.v. het object aanpassen.

Dit is in dit voorbeeld ‘Ruimte’.